Gothenburgo Alternatyviojo Orkestro koncertas „Diversity Soul“

Registracija yra baigta

//English below//

Kviečiame į Gothenburgo Alternatyvaus Orkestro (GAO), kuris muzikos pasaulyje atsirado 2013 metais dėka Jorge Alcaide, (GAO iniciatorius ir meno vadovas) - koncertą „Diversity Soul“ Dūmų fabrike, kuriame susijungia skirtingos kultūros ir etninės grupės, kurdamos harmoningą ir dinamišką muzikos patirtį. Muzika šiame koncerte vaidina svarbų vaidmenį skleidžiant įvairovės žinią. Įvairių kultūrų muzika suteikia gyvybingumo, sukuria šventės ir priėmimo atmosferą. Įvairovė nėra tik sąvoka, tai kiekvieno žmogaus siela. Tai unikalus mūsų kultūros, auklėjimo, kalbos, įsitikinimų ir tradicijų derinys, kuris daro mus tuo, kas esame. Švęskime įvairovę su GAO ir sukurkime ką nors stebuklingo, kas mus judina, jungia ir įkvepia neapsakomais būdais!

Dviejų dalių koncertas 

Pirmoji programos dalis

Svetla a tranvaje (Žofie Kašparová)
Oda a la naranja ( trad. poem , music Jorge Alcaide )
Taverna Mágica ( Jorge Alcaide)
Sueño de mar ( Jorge Alcaide)
Godspeed ( Pentapolar bird)
Beduines ( Jorge Alcaide)

Pertrauka (20 min.)

Antroji programos dalis

November (Paulina Moberg)
Sound de Göteborg (Jorge Alcaide)
Jasaka (Trad. Senegal)
Sorsoné (Trad. Senegal) 
El derecho de vivir en paz (Victor Jara)
El amante y el bufón (Jorge Alcaide) 
Om (Jorge Alcaide)

Apie GAO: 

GAO - (Gotheburgo alternatyvus orkestras) buvo įkurtas 2013 m. Jorge Alcaide, kuris yra orkestro meno vadovas ir vyriausiasis kompozitorius. Orkestro idėja buvo ir tebėra – nagrinėti įvairovę ir kūrybiškumą turinčio orkestro kaip įžeminimo sampratą. Muzikantai gyvena Gothenburge - Švedijoje, tačiau daugelis jų yra kilę iš kitų šalių: Ispanijos, Senegalo, Irano, Kurdistano, Makedonijojos, Graikijojos, Turkijojos, Belgijojos, Čekijojos, Danijos, Argentinos, Čilės, Peru, Brazilijos. Muzikantų skaičius skirtinguose projektuose gali skirtis, tačiau paprastai aktyvūs yra 25 nariai.

GAO naudoja muzikine įvairove, kuri jau egzistuoja visuomenėje, tyrinėja skirtingus žanrus bei tradicijas per skirtingas muzikantų žinias ir išsilavinimą. Kaip menininkai / muzikantai, jie kviečia dalyvauti diskusijoje apie meno vaidmenį visuomenėje. GAO nori būti visuomenės kūrimo dalimi ir tai ne tik per savo meną, bet ir kurdami naujus organizmus, kurie savo ruožtu gali sukurti naujas meno formas ir kultūrines raiškos formas.

👉👉Daugiau informacijos: http://www.goteborgsalternativaorkester.org/aboutus

YouTube nuorodos: 👉https://www.youtube.com/watch?v=MDWOFMkj1W0

Grojaraštis iš koncertų: 👉https://youtube.com/playlist?list=PL8py1CPNYTotDo3TWl_YZ4lamhQ01SGGT

👉👉Bilietai: https://kakava.lt/renginys/gothenburgo-alternatyviojo-orkestro-koncertas-diversity-soul-lt-ivairoves-dvasia/5939/9760

Remia: The Swedish Arts Council
Partneriai: Midiaudio 

//

We invite you to Gothenburg Alternative Orchestra (GAO), which appeared in the music world in 2013 due to Jorge Alcaide (initiator and artistic leader) - concert “Diversity Soul” at Dūmų fabrikas, where different cultures and ethnicities come together to create a harmonious and dynamic music experience. The music in this concert plays a significant role in communicating the message of diversity. Music from various cultures contributes vibrancy, creating an atmosphere of celebration and acceptance. Diversity is not just a concept, it is a soul that resides in every individual. It is the unique combination of our culture, upbringing, language, beliefs, and traditions that make us who we are. Let's celebrate diversity with the GAO and create something magical that moves, connects and inspires us in ways that are beyond words!

Two parts concert

The first part

Svetla a tranvaje (Žofie Kašparová)
Oda a la naranja (trad. poem , music Jorge Alcaide )
Taverna Mágica (Jorge Alcaide)
Sueño de mar (Jorge Alcaide)
Godspeed (Pentapolar bird)
Beduines (Jorge Alcaide)

Break (20min)

The second part 

November (Paulina Moberg)
Sound de Göteborg (Jorge Alcaide)
Jasaka (Trad. Senegal)
Sorsoné (Trad. Senegal) 
El derecho de vivir en paz (Victor Jara)
El amante y el bufón (Jorge Alcaide) 
Om (Jorge Alcaide)

About GAO: 

GAO - (Gothenburg Alternative Orchestra) was established in 2013 by Jorge Alcaide, who is the artistic director and the head composer of the orchestra. The idea of the orchestra was, and still is, to explore the concept of an orchestra with diversity and creativity as a basement. The musicians lives in Gothenburg - Sweden, but many of them have their background in other countries: Spain, Senegal, Iran, Kurdistan, Macedonia, Greece, Turkey, Belgium, Czech republic, Denmark, Argentina, Chile, Peru, Brazil. The number of musicians can vary between different projects, but normally around 25 members are active.

GAO takes advantage of the musical diversity that already exists in society and transcends different genres and traditions through the different knowledge and backgrounds of the musicians. As artists / musicians, we also want to be part of the discussion about the role of art in society. We want to be part of the creation of society and this not only through our art but also in the creation of new organisms that can in turn generate new forms of art and cultural expressions.

👉👉More information: http://www.goteborgsalternativaorkester.org/aboutus

YouTube links: 👉 https://www.youtube.com/watch?v=MDWOFMkj1W0
Playlist from concerts:  👉https://youtube.com/playlist?list=PL8py1CPNYTotDo3TWl_YZ4lamhQ01SGGT

👉👉Tickets: https://kakava.lt/renginys/gothenburgo-alternatyviojo-orkestro-koncertas-diversity-soul-lt-ivairoves-dvasia/5939/9760

Support: Swedish Arts Council 
Partners: Midiaudio

Data & Laikas
šeštadienis
2023 m. gegužės 27 d.
18:00 22:00 Europe/Vilnius
Vieta

Dūmų fabrikas

Dūmų g. 5
Vilnius 09303
Lietuva
+370 600 20305
info@dumufabrikas.lt
Gauti nuorodas
Organizatorius

Dūmų fabrikas, VšĮ

+370 610 66137
info@dumufabrikas.lt
DALINTIS