Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Renginiai kraunami

« Visi Renginiai

„Navigacijos“ iš „Blogų orų“ serijos | Barokinio teatro triukšmų mašinų performansas (A. Bumšteinas)

gegužės 4 @ 18:00 - 21:00

 
 2023 m. gegužės 4 d., ketvirtadienis, 18 ir 20 val.
NAVIGACIJOS iš BLOGŲ ORŲ serijos
Barokinio teatro triukšmų mašinų performansas
[Please scroll down for the English version]
 
Idėjos autorius ir režisierius Arturas Bumšteinas
Triukšmų mašinų atlikėjai: Gitis Bertulis, Gailė Griciūtė, Greta Grinevičiūtė, Alanas Gurinas, Ieva Rižė
Triukšmų mašinų rekonstrukcijos meistras Ernestas Volodzka
Prodiuseris Operomanija
Bendradarbiaujant su Kala Sound System
 
Barokiniame teatre scenos darbininkais dažnai būdavo jūreiviai, valdantys scenos mechanizmus, lyg naviguotų burlaivį. Galerinėje performanso „Blogi orai“ versijoje – „Navigacijose“ – barokinės lietaus, vėjo ir griaustinio mašinos, judėdamos didelėje tuščioje erdvėje, seka tropinių ciklonų keliais ir palieka virš vandenyno pernešamų augalų sėklų pėdsakus. Senovinio klimato reiškiniai, stebimi iš nuolat kintančios perspektyvos, tampa daugialype patirtimi – ritualu, skirtu grožėtis.
2019 m. kūrinio autorius Arturas Bumšteinas apdovanotas Boriso Dauguviečio auskaru už novatoriškus ir originalius žingsnius teatre (garsinių eksperimentų integraciją į naujas teatro formas – performansuose „Blogi orai“ ir „Olympian Machine“). Tais pačiais metais išleista vinilinė plokštelė „Bad Weather Long Play“. 2020 m. „Navigacijos“ įvertintos tarptautiniu Carapelli for Art prizu, kurio steigėjas – Carapelli Firenze S.p.A.
 
Kritiniai atsilepimai:
Atlikėjai nekuria garso efektų per se. Tai, ką šiame kūrinyje jie daro, yra panašiau į patyrusius džiazo muzikantus, improvizuojančius jiems gerai žinomo standarto tema.
John Doran, The Quietus
Ir vis dėlto netgi formaliai šį žanrą galėtume laikyti mechaninių mašinų teatru – egzotiškosios baroko epochos meno atmainos tiesioginiu įpėdiniu šiandieninėje studijoje, teatre, galerijoje. Tikriausiai čia ir slypi šios pjesės meninė intriga.
Tautvydas Bajarkevičius, Šiaurės Atėnai
Svarbiausia „Navigacijų“ patyrimo patirtis – klausymo ir girdėjimo. Žinoma, labai įdomu ir vizualiai tyrinėti medines barokinių įrenginių rekonstrukcijas. <…> „Navigacijose“ garsų išgavimo aparatai ne tik neslepiami, bet priešingai – tyčia atvirai eksponuojami. Garso išgavimo aktas tampa pačiu performanso objektu.
Ramunė Balevičiūtė, menufaktura.lt
 
Trukmė: 40 minutės (be pertraukos)
Premjera: 2017 m. spalio 10 d. (Krokuva, Cricoteka, Unsound – teatrinė versija), 2019 m. rugsėjo 19 d. (Vilnius, NDG – galerinė versija)
Bilietus platina Bilietai.lt
Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė
 
* * *
Thursday, May 4, 2023, 6 & 8 p.m.
NAVIGATIONS from the BAD WEATHER series
Baroque theatre noise machines performance
 
Concept and composition by Arturas Bumšteinas
Noise machine performers: Gitis Bertulis, Gailė Griciūtė, Greta Grinevičiūtė, Alanas Gurinas, Ieva Rižė
Instrument maker Ernestas Volodzka
Produced by Operomanija
In cooperation with Kala Sound System
 
Mariners oftentimes worked as stage hands in Baroque theatre. They coordinated stage machinery like they used to steer sailing ships. In the gallery version of “Bad Weather”, Baroque theatre machines that simulate the sounds of rain, wind and thunder move within the large and empty space along the routes of tropical cyclones and leave traces of plant seeds that float on the surface of the ocean. Ancient weather conditions, viewed from constantly shifting perspectives, become transformed into multiple experiences – a ritual to revel in.
In 2019 Arturas Bumšteinas was awarded special prize for the innovative and original solutions at the Lithuanian professional theatre awards – Borisas Dauguvietis Earring for the integration of audible experiments into new theatre forms (for the performances Bad Weather and Olympian Machine). In 2020 “Navigations” received an international Carapelli for Art prize, established by Carapelli Firenze S.p.A.
 
Critical response:
The performers are not making sound effects per se; what they are doing is more analogous to accomplished jazz musicians improvising their way through a well-known standard.
John Doran, The Quietus
Nevertheless, even formally we might regard this genre as mechanical machine theatre – a direct heir of the exotic art variety of the Baroque era in the present day studio, theatre or gallery. Perhaps this is where the artistic intrigue of this piece is hidden.
Tautvydas Bajarkevičius, Šiaurės Atėnai
The key experience related to Navigations is that of listening and hearing. Surely, it is very interesting to visually explore the wooden construction of Baroque machines. <…> In Navigations the sound producing machines are not hidden – they are deliberately openly exhibited. The act of sound production turns into the subject of performance.
Ramunė Balevičiūtė, menufaktura.lt
 
Duration: 40 minutes (no intermission)
Premiere: October 10–12, 2017 (Kraków, “Cricoteka”, “Unsound” – theatrical version), September 19, 2019 (Vilnius, National Gallery of Art – gallery version)
Tickets available at Bilietai.lt
Supporters: Lithuanian Council for Culture, Vilnius City Municipality

Informacija

Data:
gegužės 4
Laikas:
18:00 - 21:00

Leave a comment

lt_LTLithuanian