Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

2020 12 – 02 tarptautinė Vilniaus tapybos trienalė (NE)DETERMINUOTA

tapybos-trienalė-dumu-fabrikas

XVII Tarptautinė Vilniaus tapybos trienalė [NE]DETERMINUOTA

2020 12 08 – 2021 03 31
Taikomosios dailės ir dizaino muziejus | Arsenalo g. 3A, Vilnius
2020 12 08 – 2021 02 28
„Dūmų fabrikas“ | Dūmų g. 5, Vilnius

VIRTUALIAI APSILANKYTI PARODOJE

Gyvename neramiais laikais. Kataklizmai, informaciniai karai, pandemijos, biologiniai ginklai, ekologinės katastrofos, pabėgėlių krizės, aneksijos ir kiti pavojai kėsinasi į visuotinę saugumo iliuziją. Įvairios socialinės, kultūrinės, politinės, religinės ideologijos ir dogmos, steigiančios vadinamuosius metanaratyvus, apibrėžia individo autonomiją ir siekia pajungti ją patogiai valdomiems galios aparatams. Prigimtinė žmogaus laisvė šiandien veikiau yra utopinė siekiamybė nei neginčijama duotis.

Metanaratyvai formuoja ir palaiko skirtingas kultūros reikšmes, socialinius santykius, nustato jų ribas, apibrėžia „saugias“ ir „prižiūrinčias“ visuomenės struktūras, o rezistencija ir išsilaisvinimas ištinka kaip izoliacijos simptomas. Remiantis M. Foucault, izoliacija yra individualizacijos kūrimosi sąlyga. Šiandien mus ūmai ištikusi priverstinė izoliacija neišvengiamai sukelia neužtikrintumo, nežinios ir nerimo dėl ateities būseną.

Menas tokiame determinuotame, t. y. sąlygotame, būvyje veikia kaip kontrolę ir laisvą valią kvestionuojanti kūrybinė galia, atrandama per autonomiją ir maištą. Kūrybą iššaukia pasipriešinimas, kuris kartais kyla dėl vidinio antagonizmo, o kartais – dėl išorinių įtampos laukų. Gyvename laike, kai nuolatos tenka būdrauti ir nerimauti. Keisdama savo pavidalus, oponuodama kontrolei, jungdama individualizaciją ir socialinę plotmę, šiuolaikinė tapyba virsta procesualia socialinio diskurso forma ar bent jos galimybe. Šių metų trienalė aktualizuoja laisvės sąlygas visuotinio nestabilumo kontekste, apmąsto jas kaip kasdienybėje tarpstantį lūkestį, tarsi būsimos tikrovės pažadą. 

Metanaratyvas kaip kontrolės mechanizmas ir izoliacija kaip laisvės sąlyga šioje trienalėje apmąstomi Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje (vad. Arsenale) ir kultūros erdvėje „Dūmų fabrikas“.

Trienalės parodos vyks 2020 m. gruodžio 8 d. – 2021 m. kovo 31 d.

Šių metų trienalės skiriama Lietuvos dailininkų sąjungos įkūrimo 85-mečiui.

Organizatorius: Lietuvos dailininkų sąjunga.

Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė.

Partneriai: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Dūmų fabrikas, Torunės šiuolaikinio meno centras, Estijos dailininkų sąjunga, galerija „Maksla XO“.

Informaciniai partneriai: artseria, artnews.lt, Clear Channel, VOX ART.

Dalyviai:
[LT]: Gabrielė Aleksė, Kristina Ališauskaitė, Gytis Arošius, Romas Balinskas, Elena Balsiukaitė, Ričardas Bartkevičius, Raminta Blaževičiūtė, Ina Budrytė, Ramūnas Čeponis, Kipras Černiauskas, Indrė Ercmonaitė, Pranas Griušys, Domas Ignatavičius, Adomas Jacovskis, Gustas Jagminas, Gintaras Palemonas Janonis, Jūratė Jarulytė, Raimonda Jatkevičiūtė, Agnė Jonkutė, Vidmantas Jusionis, Adelė Liepa Kaunaitė, Jolanta Kyzikaitė, Lukas Kolmogorcevas, Irma Leščinskaitė, Linas Liandzbergis, Kęstutis Lupeikis, Andrius Makarevičius, Akvilė Malukienė, Vilmantas Marcinkevičius, Eimutis Markūnas, Liudas Matijošius, Donata Minderytė, Eglė Norkutė, Monika Radžiūnaitė, Mindaugas Skudutis, Julija Stankevičiūtė, Laisvydė Šalčiūtė, Vytautas Tomaševičius, Arūnė Tornau, Aira Urbonavičiūtė, Marta Vosyliūtė.

[EE]: Alexei Gordin, Mirjam Hinn, Saskia Järve, Raoul Kurvitz, Karl-Kristjan Nagel, Raul Rajangu, Jaan Toomik, Alar Tuul.

[LV]: Ieva Iltnere, Kristaps Zariņš, Mārīte Guščika, Klāvs Loris, Vineta Kaulača.

[PL]: The Krasnals, Katarzyna Tretyn-Zečević, Krzysztof Gliszczyński, Krzysztof Skarbek, Aleksandra Kalisz, Wojciech Sobczyński, Sebastian Krzywak, Anna Halarewicz.

Projekto vadyba: Evelina Januškaitė-Krupavičė, Linas Liandzbergis.

Atrankos komisija: Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė, Žygimantas Augustinas, Arvydas Žalpys, Algis Griškevičius, Evelina Januškaitė-Krupavičė.

Bendrakuratoriai: Tiiu Rebane, Ilze Žeivate, Krzysztof Stanislawski.

Architektūra: Darius Baliukevičius.

Dizainas: Pijus Burakas.

SVARBU. Dėl karantino šiuo metu fizinis parodos lankymas Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje negalimas. 

Kultūros erdvėje “Dūmų fabrikas” parodos fizinis lankymas gruodžio mėnesį negalimas.

Pasikeitus karantino sąlygoms, trienalės parodų lankymas:

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus (Arsenalo g. 3A, Vilnius)

  • Antradieniais – šeštadieniais 11.00–18.00 val.
  • Sekmadieniais 11.00–16.00 val.
  • Valstybinių švenčių išvakarėse dirba viena valanda trumpiau.
  • Nedirba pirmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis.

Paroda Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje lankoma įsigijus muziejaus bilietą.


“Dūmų fabrikas”, Dūmų g. 5, Vilnius

  • Antradieniais – penktadieniais 17.00-20.00 val.
  • Šeštadieniais – 12.00-18.00 val.“Dūmų fabrike” lankymas nemokamas.

VIRTUALIAI APSILANKYTI PARODOJE

17th International Vilnius Painting Triennial

[UN]DETERMINED

SEE EXHIBITION VIRTUALLY

We live in turbulent times. Cataclysms, information wars, pandemics, biological weapons, ecological disasters, refugee crises, annexations, and other dangers encroach on the global illusion of security. The various social, cultural, political, religious ideologies and dogmas that establish the so-called meta-narratives define the autonomy of the individual and seek to subordinate it to conveniently controlled apparatuses of power. Today, natural human freedom is a utopian aspiration rather than an indisputable task.

Metanarratives shape and maintain different cultural meanings, social relationships, define their boundaries and „safe“ and „supervising“ societal structures, and resistance and liberation occur as a symptom of isolation. According to M. Foucault, isolation is a condition for the development of individualization. The acute isolation that has befallen us today, inevitably leads to a state of uncertainty, the unknown, and anxiety about the future.

Art in such a determined, i.e. conditioned state acts as a creative power questioning control and free will, discovered through autonomy and rebellion. Creation is sparked by resistance, which sometimes results from internal antagonism and sometimes from external fields of tension. We live in a time that requires us to be constantly alert and anxious. By changing its forms, opposing control, combining individualization and the social plane, contemporary painting becomes a procedural form of social discourse or at least an opportunity for it. This year’s triennial actualizes the conditions for freedom in the context of global instability, contemplating them as an expectation intertwined in everyday life like a promise of a future reality.

In the context of this triennial, the metanarrative as a control mechanism and isolation as a condition of freedom will be contextually disseminated in the premises of the Museum of Applied Arts and Design (the Arsenal, i.e. the Arms Warehouse) adjacent to the former guardhouse and cultural space “Smoke Factory”.

The triennial exhibitions will take place in December 2020 – March 2021. This year organizers actualizes the conditions for freedom in the context of global instability, contemplating them as an expectation intertwined in everyday life like a promise of a future reality.

Vilnius Painting Triennial is organized by Lithuanian Artists’ Association since 1969. This traditional project functions as a representative review of contemporary painting as well as reflection of social, cultural, civic, historical, political issues through art. This year triennial is dedicated to Anniversary of 85 years of establishment of organization.

17th International Vilnius Painting Triennial [UN]DETERMINED

2020 12 08 – 2021 03 31

Locations: Museum of Applied Arts and Design, Arsenalo str. 3A, Vilnius | cultural space “Smoke Factory”, Dūmų str. 5, Vilnius.

Organizer: Lithuanian Artists’ Association.

Partners: Lithuanian National Museum of Art, Smoke Factory, Centre of Contemporary Art Znaki Czasu In Toruń, Estonian Artists’ Association,  „Maksla XO“ gallery in Riga.

Sponcors: Lithuanian Council for Culture, Vilnius Municipality.

Media partners: artseria, artnews.lt, Clear Channel, VOX ART.

Participants: 

[LT]: Gabrielė Aleksė, Kristina Ališauskaitė, Gytis Arošius, Romas Balinskas, Elena Balsiukaitė, Ričardas Bartkevičius, Raminta Blaževičiūtė, Ina Budrytė, Ramūnas Čeponis, Kipras Černiauskas, Indrė Ercmonaitė, Pranas Griušys, Domas Ignatavičius, Adomas Jacovskis, Gustas Jagminas, Gintaras Palemonas Janonis, Jūratė Jarulytė, Raimonda Jatkevičiūtė, Agnė Jonkutė, Vidmantas Jusionis, Adelė Liepa Kaunaitė, Jolanta Kyzikaitė, Lukas Kolmogorcevas, Irma Leščinskaitė, Linas Liandzbergis, Kęstutis Lupeikis, Andrius Makarevičius, Akvilė Malukienė, Vilmantas Marcinkevičius, Eimutis Markūnas, Liudas Matijošius, Donata Minderytė, Eglė Norkutė, Monika Radžiūnaitė, Mindaugas Skudutis, Julija Stankevičiūtė, Laisvydė Šalčiūtė, Vytautas Tomaševičius, Arūnė Tornau, Aira Urbonavičiūtė, Marta Vosyliūtė.

[EE]: Alexei Gordin, Mirjam Hinn, Saskia Järve, Raoul Kurvitz, Karl-Kristjan Nagel, Raul Rajangu, Jaan Toomik, Alar Tuul.

[LV]: Ieva Iltnere, Kristaps Zariņš, Mārīte Guščika, Klāvs Loris, Vineta Kaulača.

[PL]: The Krasnals, Katarzyna Tretyn-Zečević, Krzysztof Gliszczyński, Krzysztof Skarbek, Aleksandra Kalisz, Wojciech Sobczyński, Sebastian Krzywak, Anna Halarewicz.

Project managers: Evelina Januškaitė-Krupavičė, Linas Liandzbergis.

Jury: Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė, Žygimantas Augustinas, Arvydas Žalpys, Algis Griškevičius, Evelina Januškaitė-Krupavičė.

Co-curators: Tiiu Rebane, Ilze Žeivate, Krzysztof Stanislawski.

Architecture: Darius Baliukevičius.

Design: Pijus Burakas.

SEE EXHIBITION VIRTUALLY

lt_LTLithuanian